YOGA VID KONCENTRATIONSSVÅRIGHETER

Detta är en klass för dig som varit på vår föreläsning om ADHD. 

I Sverige har det sedan 1998 pågått forskning på medicinsk yoga, via Institutet för Medicinsk Yoga tillsammans med bl.a. Karolinska Institutet och Danderyds sjukhus, som visar positiva resultat exempelvis hos personer med relaterade tillstånd till ADHD såsom stress och sömnsvårigheter men även andra problemområden: förebyggande yoga för ryggsmärtor, mot högt blodtryck m.m.

Yoga med andning och meditation kan ses som en rehabiliteringsåtgärd eller användas i preventivt syfte. Yoga och mindfulness kan anpassas till personer med ADHD och höja deras livskvalitet. De tydligaste positiva effekterna som framkommit är ökad uppmärksamhet och koncentration, bättre sömn, bättre kognitiv förmåga, mindre oro/depression och ökad självkänsla.

Boka dig på klassen här

DATUM:
12 NOVEMBER

TID:
11.00-12.00

PRIS: 140kr

LÄRARE:
Annica Roupé