På vår Online-sida på Vimeo finns ca 20 sparade yogaklasser med hög kvalitet på bild och ljud. Klasserna har olika inriktningar men alla är lätta att anpassa. Du kan välja att hyra en klass under 48h eller köpa en månad med fri tillgång till alla klasser. De flesta klasser är ca 30-40 minuter långa.