STRESSREDUCERANDE YOGA (endast kvinnor)

KURS, 6 TILLFÄLLEN MED START 4/11 2021

Den här kursen har sin grund i den Traumaanpassade yogan. TAY är en yogaform speciellt utformad för ett känsligare nervsystem till följd av höga stressnivåer. Här yogar du tryggt med beprövade metoder och elevens fria vilja lyfts alltid fram. Metoderna som används grundas på forskningsbaserade interventioner som rekommenderas av framstående institut gällande yoga som komplementär behandling. TAY används tex i anstaltsmiljö, på SiS och inom rättspsyk.

Yoga påverkar nervsystemet och i kursen får du verktyg som kan fungera lindrande mot ångest, sömnproblematik, stress m.m. Vid PTSD eller djup depression har vi som krav att du även ska ha samtalsstöd vid sidan om.

Vad skiljer denna yogaform från andra? Dessa klasser innehåller en specifik kombination av fysiska dynamiska sekvenser och andningsövningar samt avslappningstekniker som effektivt reducerar stress. Programmen är speciellt anpassade för den unika neurobiologi som kan uppstå under längre perioder med traumatisk stress och diagnosen PTSD.
Programmen är gynnsamma för stresshantering och inre oro. I denna kurs tar vi endast in bokningar från kvinnor. Är du man och vill gå stressreducerande yoga får du gärna maila oss med ditt intresse!

VIKTIGT: Yoga ersätter aldrig professionell hjälp eller medicinering men kan fungera som stöd för andra terapier.

BOKA DIG

När du anmäler dig kommer du få ett mail tillbaka med några frågor vi vill att du besvarar. Skriv i din anmälan om du önskar boka dig på den tidiga eller sena tiden.

Anmälan sker till info@yogabeat.se och är bindande efter garanterad plats.

Priset för kursen är 1050kr och betalas vid första tillfället. Vid missat tillfälle har du möjlighet att gå på någon av våra öppna klasser istället.

Vi kör två grupper på torsdagar, du väljer om du vill vara med på den tidiga eller sena. Kursen pågår varje torsdag i 6 veckor med start 4/11 kl. 17.15 eller 19.00. 
 Varje tillfälle är mellan 60-75 minuter.


Läraren heter Kristina Lasan och är utbildad inom Traumaanpassad yoga.